nhu yếu kỹ thuật đối với đầu báo cháy tự động hóa chuẩn mức đầu báo cháy đc đề cập dưới đây áp dụng

tiêu chuẩn đầu báo cháy đc đề cập dưới đây áp dụng cho các hệ thống báo cháy auto đc trang bị tại các địa điểm: nhà máy, nhà máy sản xuất, kho tàng, trụ sở thao tác làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm Thương Mại, doanh trại lực lượng vũ trang & các dự án công trình khác có gian nguy về cháy, nổ v.v… chuẩn mức này không vận dụng so với các dự án công trình có thiết kế theo nhu yếu đặc trưng.

==>> Xem thêm :   http://unipos.vn/

thế nào là đầu báo cháy tự động?

Đầu báo cháy auto (Automatic fire detector): thiết bị tự động nhạy cảm với các hiện tượng đi kèm sự cháy (sự tăng nhiệt độ, tỏa khói, phát sáng) and truyền tín hiệu phù hợp đến trung tâm báo cháy.

yêu cầu kỹ thuật đối với đầu báo cháy tự động hóa

các đầu báo cháy auto phải bảo vệ phát hiện cháy theo tính năng đã có phong cách thiết kế & các đặc tính kỹ thuật nêu ra trong bảng dưới đây. Việc lựa chọn đầu báo cháy tự động phải căn cứ vào đặc thù của các chất cháy, Điểm sáng của môi trường thiên nhiên bảo đảm an toàn & theo đặc điểm của cơ sở đc trang bị.

Chú thích:

Ngưỡng tác động của đầu báo cháy khói được tính bằng độ che mờ do kói trên một khoảng cách đo trước;

diện tích bảo đảm của đầu báo cháy khói tia chiếu là phần diện tích giới hạn bởi khoảng cách giữa đầu phát & đầu thu (từ 5 đến 100m) & độ rộng ở 2 phía dọc theo tia chiếu (15m): từ 75 đến 1500m2 .

==>> Xem thêm Báo cháy UniPos

nhu yếu đối với đầu báo cháy khói

diện tích đảm bảo an toàn của một đầu báo cháy khói, khoảng cách cao nhất giữa các đầu báo cháy khói với nhau và giữa các đầu báo cháy khói với tường nhà phải định vị, nhưng không đc lớn hơn những trị số ghi trong nhu cầu kỹ thuật and lý lịch kỹ thuật của đầu báo cháy khói.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng